Zlatý hasič - vyhodnocení

Na jedné jarní schůzce nám naše paní vedoucí oznámily výsledky soutěže Zlatý hasič. Ta se vyhodnocuje vždy na výroční valné hromadě všech hasičů našeho sboru. V letošním roce se ale kvůli pandemii nekonala. Zlatým hasičem se stává ten, který získal nejvíce bodů za svoji aktivitu v průběhu celého roku. Letošním vítězem se stala Svobodová Aneta, která tak obhájila minulý ročník. 2. místo obsadili Matyáš Jeřábek, Daniel Polanský a Filip Polanský a na třetím místě byla Zuzana Fousková. Všichni obdrželi malé odměny.