Dospělí

Ženy

O ženách se v našem hasičském sboru pamětní kniha poprvé zmiňuje v roce 1928. Tento rok se ženy účastnily okrskového cvičení v Čachotíně v počtu 8 členek. Ženy cvičily s tlumicemi.
Dále ženy pracovaly jako samaritánky - hlavně před válkou a ve válce, kdy byla činnost sboru omezena.
v roce 1954 byly ženy i členkami výboru:

  • Milada 'Teclová - referentka žen
  • Marie Pacasová - osvětová referentka
  • Slávka Piskačová - revizor účtu
  • Marie Stehnová - revizor účtu
  • Zdenka Lesvinková - člen výboru
  • Marie Smetanová - člen výboru

Dále se ženy aktivně podílí na činnosti sboru od 80. let 20. století. Pracují ve výboru sboru, jsou vedoucími mladých hasičů a zakládají družstvo žen. Od té doby se ženy účastní okrskových soutěží, kde úspěšně reprezentují sbor. Při postupu na okres získávají i medailová místa.
V současné době cvičí za ženy i ty, které v nedávné době soutěžily za mladé hasiče.

Muži

Před 1. světovou válkou byl sbor každým rokem přehlížen župním dozorcem, který kontroloval jeho výcvik a činnost.

První zmínka v pamětní knize je z roku 1921, kdy se konalo okrskové cvičení v Čachotíně. Z našeho sboru tam cvičilo 10 členů.

V roce 1925 bylo okrskové cvičení v Sedletíně a sbor cvičil se žebříky a stříkačkou. Dále se muži účastnili okrskových cvičení v Příjemkách, Střížově, Svinném. Sbor patřil pod Chotěbořskou župu.

V současné době se okrskové soutěže v požárním sportu z našeho sboru účastní vždy jedno nebo dvě družstva mužů mladších a jedno družstvo mužů veteránů.