Výroční valná hromada SDH

V sobotu 28. února se konala v sále obecního domu výroční valná hromada našeho sboru. Zprávu o činnosti sboru přednesl starosta a o činnosti mladých hasičů někteří mladí hasiči. Také zde byla vyhodnocena celoroční soutěž mladých hasičů s názvem Zlatý hasič. V této soutěži se boduje celoroční zapojení mladého hasiče do soutěží a všech dalších aktivit.
 
Zlatým hasičem roku 2022 se stali Polanský Daniel, Jeřábková Kristýna a Svobodová Aneta. Druhé místo obsadila Svobodová Barbora a třetí místo Fousková Zuzana. Všichni obdrželi diplom a malou odměnu. Malá odměna byla předána také třem členkám mladých hasičů, které budou nyní soutěžit za dorostenky. Diplomem a odznakem byly také odměněny dvě vedoucí za dlouholetou činnost s mladými hasiči u příležitosti 50. výročí Hry Plamen.