Vycházka do lesa

O poslední schůzce v červnu jsme vyrazili na poznávací vycházku do lesa zakončenou opékáním vuřtů. Cestou jsme hráli na šipkovanou a plnili úkoly, které nám zadávali členové našeho staršího družstva. Posledním úkolem bylo najít poklad a ten jsme také našli a poctivě si ho všichni rozdělili.