Pálení čarodějnic

V sobotu 30.dubna se u fotbalového hřiště v Rozsochatci konalo tradiční pálení čarodějnic, které jako každý rok připravili členové SDH. Mladí hasiči uspořádali pro děti i dospělé od 17.30 v okolí fotbalového hřiště zábavnou stezku se soutěžemi. Rovněž byla oblíbená soutěž O nejkrásnější čarodějnici. Porotci starosta SDH Jakub Dobrovolný, starosta obce Dušan Svoboda a vedoucí mladých hasičů Miluška Dobrovolná neměli lehké rozhodování, na konec ocenili pět nejhezčích čarodějnic, ale i pro ostatní čarodějnice a čaroděje byly připravené drobné odměny. Po celý večer bylo možné též zakoupit uzeninu k opékání. Jakmile se začalo šeřit, byla podpálena hranice s čarodějnicí za dohledu členů SDH.

/Lenka Hyršová/