Sportovní činnost byla podpořena z dotace MK22

Dotace v roce 2022 byla 64 350 Kč. Za tuto dotaci byla zakoupena:

  • kladina 4 m
  • žebříková stěna
  • bariéra s oknem
  • savice Apollo
  • část byla použita na startovné v Havlíčkobrodském turné 1 277 Kč