Každoroční pálení čarodějnic 30.4.2022

Vyhlašujeme soutěž O nejkrásnější čarodějnici pro děti i dospělé. Mladí hasiči uspořádají pro děti i dospělé od 17.30 hodin na hasičském hřišti (vedle fotbalového hřiště) zábavnou soutěž. Občerstvení zajištěno – možnost zakoupení uzeniny na opékání.