Hasičská hodinovka

Ve středu 16. června 2021 pořádají mladí hasiči u hasičského hřiště takový malý ocásek Knycké pětihodinovky. Tímto zveme všechny děti i dospělé na hodinový běh, chůzi, procházku a podpoříme tak slané děti nemocné Cystickou fibrózou.

Na fotbalovém hřišti od 16.30 hodin.

Vstupné dobrovolné, popřípadě můžete přispět přímo na účet na plakátu Knycké pětihodinovky.