Ženy

Fotografie ze soutěží a akcí si můžete prohlédnout zde.

O ženách se v našem hasičském sboru pamětní kniha poprvé zmiňuje v roce 1928. Tento rok se ženy účastnily okrskového cvičení v Čachotíně v počtu 8 členek. Ženy cvičily s tlumicemi.
Dále ženy pracovaly jako samaritánky - hlavně před válkou a ve válce, kdy byla činnost sboru omezena.
v roce 1954 byly ženy i členkami výboru:

Dále se ženy aktivně podílí na činnosti sboru od 80. let 20. století. Pracují ve výboru sboru, jsou vedoucími mladých hasičů a zakládají družstvo žen. Od té doby se ženy účastní okrskových soutěží, kde úspěšně reprezentují sbor. Při postupu na okres získávají i medailová místa.
V současné době cvičí za ženy i ty, které v nedávné době soutěžily za mladé hasiče.

nahoru | vytisknout

Copyright SDH Rozsochatec, www.sdh-rozsochatec.cz