Obvodové kolo Hry PLAMEN - 4.5.2019 v Dolní Krupé

Na této soutěži mladí hasiči plní hasičské discipliny jako je štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 metrů s překážkami a královskou disciplinu požární útok. Do hodnocení se také započítává umístění na závodě požárnické všestrannosti, který se koná na podzim, kdy celostátní soutěž začíná.

V našem kolektivu mladých hasičů je jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších. Obě družstva jela soutěžit do Dolní Krupé.Lépe se dařilo mladšímu družstvu. Po sečtení bodů ze všech disciplin obsadilo krásné 2. místo. Staršímu družstvu o jeden bod ,,utekla" medaile za třetí místo, a tak získalo tu ,, bramborovou".Mladší družstvo postoupilo do okresního kola do Havlíčkova Brodu.

nahoru | vytisknout

Copyright SDH Rozsochatec, www.sdh-rozsochatec.cz